ABPM 203M

Мобилен монитор за алфа и бета частици

Прочети повече

DMC 3000

Персонален електронен дозиметър

Прочети повече

FastTrack-Vehicle

Монитор за превозни средства

Прочети повече

GIM 204K

Гама монитор с много широк спектър

Прочети повече

HDS-101G/GN

Ръчен уред за търсене и идентификация на изотопи

Прочети повече

MULTIRAD-LLR

Радиационен измервателен уред

Прочети повече

FastTrack-Fibre

Портални гама монитори

Прочети повече

HandFoot-Fibre

Монитор за ръце, крака и облекло

Прочети повече

RTM644lnc

Система за освобождаване от контрол с голям обем – клас XL

Прочети повече

TwoStep-Exit II

Монитор за измерване на цялото тяло

Прочети повече

RDS-31 S/R

Многофункционален портативен измервателен уред

Прочети повече