Мобилен монитор за алфа и бета частици

ABPM 203M е част от продуктовата линия RAMSYS. Неговият малък и лек удължаващ се сензор позволява на монитора да функционира в близост до дихателните пътища на работниците. Двойка полупроводникови детектори (PIPS) извършва гама компенсация, а радиалната ламелна решетка ограничава разсейването на алфа частици (статична компенсация). Това улеснява компенсацията на дъщерни продукти на радон и торон чрез алгоритмите за обработка (динамична компенсация).

 

Оперативните разходи са сведени до минимум без необходимостта от оперативен надзор, чрез използването на непрекъснато филтриране и възможност за онлайн спектроскопия. Всички тези характеристики правят ABPM 203M ефективен, диверсифициран и рентабилен инструмент.