Радиометър

Измервателните прибори RDS-32 са малки, ръчни прибори за измерване на радиация, работещи с батерии. Благодарение на разнообразните си функции и издръжливост, уредът е подходящ за широк спектър от приложения в гражданската отбрана, промишлеността, атомните електроцентрали, лабораториите и др.

Измервателят се отличава с отлична ергономия; лек и лесен за управление, с визуални, звукови и вибрационни функции. Всеки измервателен уред включва допълнителен капак на батерията с щипка за колан, за да бъде преносим, като така освобождава ръцете на потребителя, който да се съсредоточи върху основната си работа.

С предупредителен и алармен праг потребителите могат да разберат кога наближават своя лимит, без постоянно да наблюдават устройството си, и могат да действат в съответствие с показанията.

За да се разширят възможностите на прибора, се предлага голямо разнообразие от външни интелигентни сонди, които да отговорят на нуждите на потребителите за всяка версия на RDS-32. Сондите GMP-12/GMP-25 и пълният диапазон на CSP сонди може да бъде свързан към всички версии на RDS-32 със съответния кабел. Изборът включва сонди за мощност на дозата на гама и неутронно излъчване, алфа и/или бета замърсяване с различни зони на откриване и регистриране с брояч.