Персонален електронен дозиметър

Mirion Technologies осигурява пълна гама от хардуерни и софтуерни продукти, насочени към здравеопазването и радиационна защита на персонала, които да отговарят на настоящите предизвикателства в ядрената промишленост.

Измерващ широк спектър от рентгеново и гама-лъчение, DMC 3000 на Mirion Technologies представя повече от 25 години опит в дозиметрията, непрекъснато подобряван чрез обратна връзка с клиентите.

Високо контрастен и с подсветка LCD дисплей, предоставя ясна индикация за доза и мощност на дозата. По-важното е, че се използват множество видове аларми (звукова, визуална и вибро/ вибрираща), които да предупредят ползвателя за наличие на необичайни условия. Най-хубавото от всичко е, че DMC 3000 предоставя защитата за повече от 2500 часа непрекъсната работа с една-единствена AAA батерия.