Монитор за превозни средства

Mirion FastTrack-Vehicle™ е монитор за радиометрична проверка на тежкотоварни и лекотоварни превозни средства. Той е първият монитор за товарни автомобили, използващ FastTrack алгоритми, които позволяват разграничаване на фоновата активност и радиоактивност преминаваща през монитора. Тези алгоритми намаляват възникването на фалшиви аларми, а в същото време се повишава скоростта на измерване.

Мониторът е с модулен дизайн, позволяващ лесно транспортиране и сглобяване на място, без необходимост от използване на кранове и повдигащи устройства.