Монитор за ръце, крака и облекло

Мониторите на Mirion HandFoot-Fibre™ се използват в случаи, неизискващи измерване на цялото тяло. Пригодени са за изграждане на сан-шлюзове за контрол на неразпространението на замърсяване в контролирани среди. Мониторите измерват надеждно и точно, дори при висок или бързо променящ се фон.

Бърз и ефективен
Всички монитори Mirion HandFoot-Fibre™ са снабдени със софтуер (P2), проектиран да съкрати времето за измерване с до 30 %, когато не е детектирано замърсяване. Едновременното измерване на дланта и обратната страна на ръцете допълнително ускорява процеса на измерване.

Ниски експлоатационни разходи
Строгата стандартизация на компонентите намалява необходимостта от поддържане на голям набор от резервни части. Надеждните детектори са проектирани за ежедневна употреба и могат да бъдат лесно поправени от персонала на клиента. Поради използването на сцинтилационни детектори не е необходимо продухване с газ, което отнема време.