Монитор за измерване на цялото тяло

Боравенето с радиоактивни материали може да доведе до замърсяване. Нашите CheckPoint:Body™ монитори са проектирани внимателно да проверяват всички лица, влизащи или напускащи определена зона, сграда или обект. Обикновено, мониторите са разположени между контролирана и чиста зона.

TwoStep™ концепцията се е доказала от поколения монитори за тяло като оптимален метод за измерване на цялостното радиационно замърсяване на тялото.

Новата електронна концепция в комплект с доказани фибро-оптични детектори осигуряват измерване с висока ефективност. Светлинният сигнал, произведен от детектора се превръща в електрически сигнал в централния фотоумножител и след това достига до компютър за изчисляване и последваща обработка.
Ползите са проста и икономична работа и поддръжка, особено в сравнение със стандартния тип монитори.

TwoStep™-Exit II е продукт разработен по най-новата технология, базирана на години опит в разработването и изграждането на монитори за тяло.