Пет годишен юбилей на ЕнергоСервиз АД

На 22.05.2010 г. във Военният клуб, гр. София се състоя  коктейл по случай пет години от създаването на ЕнергоСервиз.

Събитието уважиха над 100 партньори и съмишленици на компанията, сред които бяха Изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй, Управителят на Интерприборсервиз, Управителят на Уестингхаус за България, представители на Лвов ОРГРЕС, Риск Инженеринг, Арева, АтомТоплоПроект, SGS, Булатом, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и др. Гостите връчиха своите подаръци и поздравителни адреси на Изпълнителния директор на ЕнергоСервиз – г-н Георги Манчев .

Дилян Драганов – Старши сервизен инженер, представи развитието на компанията от създаването ѝ досега, мисията, бъдещите приоритети, както и новата Зелена политика с мото WE DO IT GREEN.

Официално приветствие към гостите направи г-н Георги Манчев , който благодари на всички партньори и служители за постигнатата синергия и представи главната цел, която ЕнергоСервиз си поставя за следващите 5 години – да запази тази синергия от една страна продължавайки да изпълнява своите договори професионално, прозрачно и последователно, а от друга да диверсифицира услугите, които предлага, като се насочи към други проекти, свързани с опазване на околната среда, енергийна ефективност, проекти които могат да гарантират едно устойчиво развитие на обществото, част от което е и ЕнергоСервиз.

Както всеки рожден ден, така и на този, атракцията на вечерта беше прекрасната торта, чийто абстрактни форми изразяваха гъвкавостта и уникалността на компанията през тези 5 години.

Партито продължи до късно с горещи танци, с които доказахме, че както работим, така и се веселим.