Успешно завършен проект

Договорът между EnergoService и NUKEM Technologies GmbH за метрологичното сертифициране на системата за мониторинг на въздушната дейност за аерозолни и газообразни емисии в околната среда (продукт на Thermo Fisher Scientific), инсталиран в склада за съхранение на изгорено гориво на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, приключи успешно.