Седма годишна среща с ключови клиенти и партньори

В периода 6-8 ноември 2019 г. в Парк и СПА хотел Марково се състоя седма годишна среща с клиенти и партньори на тема “Инженерно осигуряване на системи за управление и контрол в АЕЦ. Предизвикателства и решения”, организирана от ЕнергоСервиз.

Тази година, събитието беше уважено от г-жа Емили Танева от Американското посолство, сектор Енергетика, г-н Младен Митев, председател на Българското ядрено дружество, проф. Нина Николова, Декан на факултета по Автоматика, Технически университет София и студенти.

С презентации в събитието се включиха специалните гости Доминик Комт и Томи Талквист от Мирион Технолъджис, Иван Пиронков от Уестингхаус Енерджи Системс, Жан-Жак Журдан и Росен Русев от HACH, Виктор Мойса от MATE-FIN -Румъния, проф. Димитър Димитров от УНСС, представители от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” и фирма IBS. От страна на ЕнергоСервиз като лектори взеха участие Еким Екимов, Любомир Пиронков, Дилян Драганов и Николай Витанов.

В програмата на събитието бяха включени разнообразни теми. Партньорите ни от Уестингхаус, Мирион и ХАХ представиха своите нови системи и продуктови линии. Представителите на „АЕЦ Козлодуй” и ДП „Радиоактивни отпадъци” споделиха предизвикателствата свързани с експлоатацията на системите. Експертите от ЕнергоСервиз запознаха аудиторията с актуалния статус на текущите си проекти. За пореден път ЕнергоСервиз предостави възможност на своите български и чуждестранни партньори да се срещнат, обменят идеи и разискват възможни решения на съществуващи казуси.