ЕнергоСервиз продължава партньорството си с Мирион Технолъджис

ЕнергоСервиз поднови търговските си споразумения с Мирион Технолъджис. Компанията ще продължи да представлява световния концерн в България като официален дистрибутор на продуктовите линии свързани с радиационната защита и безопасността, както и на системите за радиационен мониторинг.

През 2021 ЕнергоСервиз, съвместно с Мирион, реализира проект за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на спектрални анализатори за система N16 на 5 и 6 ЕБ на “AEЦ Козлодуй”. В следващата 2022 година предстоят нови съвместни проекти и предизвикателства.