ЕнергоСервиз изпълни етап от проекта „Подмяна на портални монитори на КПП-1 и КПП-4“ в АЕЦ „Козлодуй“

Порталните монитори GEM™-5 на Mirion Technologies бяха успешно инсталирани на КПП-4 на АЕЦ „Козлодуй“. Мониторите са предназначени за откриване на потенциално радиоактивно замърсяване на персонала, преминаващ през КПП-то. Мониторите предлагат най-новите възможности за откриване на гама замърсяване, за да се гарантира надежден и точен мониторинг.
Усъвършенствани алгоритми за „бързо следване“ на фоновите тенденции осигуряват възможно най-добрата работа във всяка радиационна обстановка.
Мониторите GEM™-5 са напълно съвместими с изискванията на стандарта IEC61098 и имат възможност да използват алгоритъм, базиран на Гаусова/Байсова статистика, който е в съответствие със стандарта ISO 11929:2019.
Ако се открие замърсяване, се подава визуална и звукова аларма, а на дисплея се показват количеството и местоположението на замърсяването. Системата записва база данни с дата и час, показващи броя на извършените измервания, използваните параметри, съобщенията за грешки и др. GEM™-5 са здрави, надеждни и изключително лесни за експлоатация.
ЕнергоСервиз благодаря за доверието на персонала на АЕЦ „Козлодуй“, ангажиран с внедряването, метрологичното обезпечаване и пускането в експлоатация на монитори GEM™-5, за изключително доброто сътрудничество по време на изпълнението на този първи етап от договора.
Ръководството на ЕнергоСервиз благодари също и на колегите от „И Кю И България“ АД и „Атоменергоремонт“ АД, които оказаха неоценима помощ при монтажа на мониторите и свързаните с проекта дейности.