• Управление на проекти (линк)
  • Проектиране и изграждане на нови системи (линк)
  • Техническо обслужване (линк)
  • Внос на резервни части (линк)
  • Електрически измервания (линк)
  • Анализ на води (линк)
  • Инженерно осигуряване на системи за контрол и управление (линк)
  • Метрологично осигуряване (линк)