business_completed

Едно от основните направления на Енергосервиз е Инженерно осигуряване. Изградено от квалифициран екип специалисти с натрупан богат опит. Предлага и извършва редица инженерингови услуги. Експертният потенциал на фирмата се използва за:

  • Управление на проекти;
  • Разработване на планове за управление на качеството и планове за контрол на качеството при изпълнение на проекти и договори;
  • Разработване на Работни инструкции и Процедури по качеството въз основа, на които извършва техническо обслужване на информационни, автоматични и управляващи системи;
  • Разработване на подробни времеви графици за Техническо обслужване;
  • Анализи и оценки на риска;
  • Поддръжка и актуализация на бази данни;
  • Изготвяне на отчети и анализи;
  • Подготвяне на програми и материали за обучение и самообучение.