1. Проектиране и внедряване на система за разгряване и разхлаждане на метала на водните камери и тръбните дъски на подгреватели високо налягане камерен тип (ПВН-К); възложител „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, главен изпълнител “ЕНПРО Консулт” ООД;
  2. Модернизация на системи за контрол и управление в Спец Корпус 3 на “АЕЦ Козлодуй“ по договор с Уестингхаус;
  3. Определяне на технологичните параметри след подмяна на ПВН чрез моделиране на технологичните процеси на втори контур за ВВЕР-1000 и разработване на работен проект в част СКУ за подмяна на ПВН за 5 и 6 блок (2009-2011); възложител – АТП- АтомТоплоПроект-ООД;
  4. Изследване на техническо състояние и анализ на експлоатационните характеристики на регулиращи клапани по първи и втори контур за 5 и 6 ЕБ (2009); възложител – АЕЦ Козлодуй;
  5. Усъвършенстване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление АЕЦ Козлодуй блок 6 с модел УИС OVATION® (АCYТ, УКТС, КИС) (2008-2009); възложител – Уестингхаус Електрик Къмпани;
  6. Проектиране, доставка и реализация на Система за визуална индикация на параметрите на безопасност (2007-2008); възложител – РИСК Инженеринг, Подизпълнител – Уестингхаус Електрик Къмпани.