Алманах на Българската ядрена индустрия

По инициатива на БУЛАТОМ беше изготвен и издаден Алманах на Българската ядрена индустрия.

В него може да бъде намерена информация за всички членове на сдружението.

За ЕнергоСервиз АД, моля прочетете на стр. 70-71.