ЕнергоСервиз с разширено представителство за България с Мирион Технолъджис

ЕнергоСервиз подписа споразумение с Мирион Технолоджис за разширяване на представителството за България.

Основен сегмент в продуктовото портфолио на концерна представляват системите за радиационен мониторинг на околната среда, на помещения и на вентилационни системи за изхвърляния в атмосферата.

Секторите, за които компанията получи ексклузивни права за продажба на продуктите са:

  • Ядрена индустрия – в това число Атомни централи (работещи и в строеж); съхранение на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци; изследователски и учебни реактори;
  • Извеждане от експлоатация и дезактивация;
  • Лабораторни и изследователски центрове;
  • Военна промишленост;
  • Гражданска защита;
  • Медицина;
  • Индустриални производства и околна среда.