Завърши плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

„На 24 октомври 2020 г. приключи плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”. В 9:47 часа блокът бе включен в националната електроенергийна система, след проведена проверка и издадено одобрение от страна на Агенцията за ядрено регулиране.“ споделят от централата на официалната си страница.

Започналият на 22 септември 2020 г. планово годишен ремонт е протекъл при стриктно прилагане на всички противоепидемични изисквания, насочени към ограничаване на риска от заразяване с Covid-19. Били са изпълнени предвидени дейности по ремонт и профилактика на оборудването и системите на блока, както и мерки, свързани с дългосрочната експлоатация на ядрената мощност. Реакторът е бил презареден със свежо гориво за следващата горивна кампания.

Източник: www.kznpp.org