„АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД изгражда мрежа за мониторинг на околната среда на Площадка № 2

Консорциум „МГУ – Енерго Инженеринг“ ДЗЗД и „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД подписаха договор за изграждане и внедряване на мрежа за мониторинг на Площадка № 2, която ще осигури предексплоатационен и експлоатационен мониторинг на природните компоненти и фактори, и антропогенни феномени в района на Площадката и в последствие ще се интегрира в съществуващата мрежа за мониторинг на АЕЦ.
Консорциумът е учреден между „ЕнергоСервиз” АД и „МГУ инженеринг“, дружество, еднолична собственост на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ в София и ще изпълнява дейностите по договора във възка с разработена и съгласувана с МОСВ и АЯР „Програма за постоянен мониторинг на Площадка № 2, одобрена за разполагане на ново ядрено съоръжение – ядрена централа“.

Подробности за проекта може да намерите тук: https://npp-nb.bg/?p=2552