Споразумение с Уестингхаус

ЕнергоСервиз продължава успешното си дългогодишно сътрудничество с Уестингхаус, като удължи срокът на търговското си споразумение до 2023 година. Компанията е част от списъка на одобрени доставчици на Уестингхаус за продукти и услуги в глобален аспект, които не са свързани с безопасността. Главният фокус е върху осъществяване на гаранционна и след-гаранционна поддръжка на системи за контрол и управление, инсталирани от Уестингхаус на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.