Подновяване на сервизни договори

ЕнергоСервиз сключи договори с „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за период от три години с предмет на изпълнение:

  • „Техническо обслужване и ремонт на Компютърна информационно-управляваща система (КИУС) „Ovation” по първи и втори контур, Системата за контрол и управление Ovation на Спецкорпус 3 (Ovation СК-3), Системи за радиационен мониторинг (СРМ) на 5, 6 ЕБ и СК-3 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”.
  • „Техническо обслужване на система за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим (ВХР) по първи контур на 5, 6 енергоблокове на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.”

Първият договор се сключва за шести път, а вторият за четвърти.