Участие в конференция „Развитие на ядрената енергетика в България – сценарии, рискове и перспективи“

Представители на „ЕнергоСервиз“ АД взеха участие в организираната от Националния комитет на България в Световния енергиен съвет конференция на тема: „Развитие на ядрената енергетика в България – сценарии, рискове и перспективи“.

Събитието се проведе при голям интерес от страна на енергийни експерти. Бяха засегнати теми, свързани с настоящето и бъдещето на Ядрената енергетика в България като диверсификация на ядреното гориво, удължаване на срока на експлоатация на V и VI блок на АЕЦ „Козлодуй“, процедурите за лицензиране на нови ядрени мощности и третирането на ядрените отпадъци.

Повече за позицията на България, може да прочетете в статията:

https://world-nuclear-news.org/Articles/Bulgaria-close-to-signing-Westinghouse-and-EDF-dea