Великденска благотворителна кампания

Прекрасен празник за децата, настанени в Комплекса за социални услуги в гр. Велико Търново, организиран от Национален фонд „Свети Никола“ и личната съпричастност на г-жа Недка Младенов, която обединява всички дарители.
„Благословен Великден, скъпи приятели и дарители! Бъдете здрави, хармонични и все така съпричастни към нуждите на децата лишени от родителски грижи! Светлина и надежда струи от очичките на тези деца на този свят ден, защото имат пълна трапеза, внимание и много приятни изненади, които те заслужават, защото никое дете не трябва да се чувства самотно на Великден. Учим ги да спазват всички традиции и да вярват в доброто, така надеждата не угасва. Най-добри пожелания за всички Вас от мен и децата, настанени в Комплекс за социални услуги за деца без увреждания в гр. В.Търново💞“ – сподели госпожа Младенова, изпълнителен директор на фонда.