Приключи плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй”

„На 28 май 2022 г. приключи плановият годишен ремонт на пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй”. След проверка и издадено одобрение от Агенцията за ядрено регулиране, блокът бе включен в електроенергийната система на България в 9 часа и 33 минути. Обявиха от централата

По време на ремонтната кампания, стартирала на 24 април, бе извършено презареждане на реактора със свежо ядрено гориво и бяха изпълнени планираните дейности по ремонт и профилактика на оборудването и системите на блока. Реализирани бяха и предвидените мерки, свързани с осигуряване на безопасността и дългосрочната експлоатация на блока.

Шести блок на атомната централа работи с пълно натоварване на мощността.“ , обявиха от централата на официалния си уебсайт.

Източник: https://www.kznpp.org/bg/novini/534

ЕнергоСервиз продължава партньорството си с Мирион Технолъджис

ЕнергоСервиз поднови търговските си споразумения с Мирион Технолъджис. Компанията ще продължи да представлява световния концерн в България като официален дистрибутор на продуктовите линии свързани с радиационната защита и безопасността, както и на системите за радиационен мониторинг.

През 2021 ЕнергоСервиз, съвместно с Мирион, реализира проект за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на спектрални анализатори за система N16 на 5 и 6 ЕБ на “AEЦ Козлодуй”. В следващата 2022 година предстоят нови съвместни проекти и предизвикателства.

Подновяване на сервизни договори

ЕнергоСервиз сключи договори с „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за период от три години с предмет на изпълнение:

  • „Техническо обслужване и ремонт на Компютърна информационно-управляваща система (КИУС) „Ovation” по първи и втори контур, Системата за контрол и управление Ovation на Спецкорпус 3 (Ovation СК-3), Системи за радиационен мониторинг (СРМ) на 5, 6 ЕБ и СК-3 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”.
  • „Техническо обслужване на система за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим (ВХР) по първи контур на 5, 6 енергоблокове на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.”

Първият договор се сключва за шести път, а вторият за четвърти.

Споразумение с Уестингхаус

ЕнергоСервиз продължава успешното си дългогодишно сътрудничество с Уестингхаус, като удължи срокът на търговското си споразумение до 2023 година. Компанията е част от списъка на одобрени доставчици на Уестингхаус за продукти и услуги в глобален аспект, които не са свързани с безопасността. Главният фокус е върху осъществяване на гаранционна и след-гаранционна поддръжка на системи за контрол и управление, инсталирани от Уестингхаус на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

„АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности“ ЕАД изгражда мрежа за мониторинг на околната среда на Площадка № 2

Консорциум „МГУ – Енерго Инженеринг“ ДЗЗД и „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД подписаха договор за изграждане и внедряване на мрежа за мониторинг на Площадка № 2, която ще осигури предексплоатационен и експлоатационен мониторинг на природните компоненти и фактори, и антропогенни феномени в района на Площадката и в последствие ще се интегрира в съществуващата мрежа за мониторинг на АЕЦ.
Консорциумът е учреден между „ЕнергоСервиз” АД и „МГУ инженеринг“, дружество, еднолична собственост на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ в София и ще изпълнява дейностите по договора във възка с разработена и съгласувана с МОСВ и АЯР „Програма за постоянен мониторинг на Площадка № 2, одобрена за разполагане на ново ядрено съоръжение – ядрена централа“.

Подробности за проекта може да намерите тук: https://npp-nb.bg/?p=2552

Участие в благотворителна кампания

Поредна успешна благотворителна кампания се проведе от Национален фонд „Свети Никола“ със съдействието на много фирми и физически лица.

Със средствата, осигурени от дарителите, бяха организирани и проведени летни рехабилитационни лагери за деца, лишени от родителски грижи, настанени в социални институции, повечето от които с физически и умствени увреждания.

Пълния текст на благодарствения адрес може да прочетете тук

Проведена е мисия SALTO в АЕЦ „Козлодуй”

От 6 до 15 юли в АЕЦ „Козлодуй” бе проведена мисия SALTO* на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която извърши преглед на дейностите за осигуряване на дългосрочната експлоатация (ДСЕ) на 5 и 6 блок.

По време на мисията бе направен обстоен преглед на документация и в работни срещи с експерти и ръководители от атомната централа бяха разгледани дейностите в областите „Организация по управление на стареенето и дейностите по ДСЕ”, „Определяне на обхвата, програми на централата и програма за коригиращи мерки”,  „Управление на стареенето на механични конструкции, системи и компоненти”, „Управление на стареенето на конструкции, системи и компоненти на електрическо оборудване и на системи за контрол и управление”, „Управление на стареенето на строителни конструкции, системи и компоненти”, „Управление на човешките ресурси, компетенции и знания за ДСЕ”.

Екипът, съставен от експерти от Чехия, Испания, Словакия и Обединените арабски емирства, както и трима представители на МААЕ, установи добро изпълнение на работата, което ще бъде споделено с международната професионална общност. Направени бяха и предложения за по-нататъшно подобряване на изпълняваните дейности за безопасна дългосрочна експлоатация.

Изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй” високо оцени подкрепата, която МААЕ оказва на атомната централа, и подчерта, че резултатите от тази мисия ще допринесат за усъвършенстване на дейностите за осигуряване на безопасната работа на 5 и 6 блок в периода след удължаването на експлоатационния им ресурс.

Ръководителят на екипа на МААЕ Габор Петьофи отбеляза, че персоналът на АЕЦ „Козлодуй” е демонстрирал професионализъм, откритост и отзивчивост към предложенията за подобрения и че мерките за безопасна дългосрочна експлоатация се изпълняват своевременно и отговарят на стандартите по безопасност на Международната агенция за атомна енергия.

Проведената сега мисия SALTO бе предхождана от две предварителни мисии (Pre-SALTO) – една за 5 блок през 2016 година, и една за 6 блок през 2018 година.

SALTOSafety Aspects of Long Term Operation – Аспекти на безопасността при дългосрочна експлоатация.

източници: www.kznpp.org

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/IAEA-reviews-long-term-safety-of-Bulgarian-plant

ЧЕСТИТ ДЕН НА ЕНЕРГЕТИКА

Екипът на „ЕНЕРГОСЕРВИЗ” АД поздравява своите служители, партньори и всички енергетици по повод професионалния празник  ДЕН НА ЕНЕРГЕТИКА.

С пожелание за здраве, късмет и оптимизъм.

Нека заедно да продължим работата си в подкрепа

на надеждността на българската енергетика.

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Завърши плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

На 27 май 2021 г. завърши плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй”. В 9:51 часа блокът бе включен в електроенергийната система на страната след проверка и издадено одобрение от страна на Агенцията за ядрено регулиране.

В рамките на ремонтната кампания, стартирала на 17 април 2021 г., реакторът на пети блок бе презареден със свежо ядрено гориво. Изпълнени са всички необходими ремонтни дейности и профилактика на оборудването, както и редица мерки, свързани с повишаване на безопасността и дългосрочната експлоатация.

източник: www.kznpp.org