Подновен договор

„ЕнергоСервиз“ бе удостоен за третото последващо време за подпомагане на АЕЦ „Козлодуй“ в поддръжката на най-голямата система за И & С в света Ovation® и система за радиационен мониторинг (RMS). И двете системи са проектирани и инсталирани от Westinghouse Electric Company. „ЕнергоСервиз“ ще изпълни договорените дейности до 2015 г.

Успешно представяне в спортно събитие

Ски екипът на „ЕнергоСервиз“ взе участие в Годишния открит ски фестивал, организиран от Българската федерация на работниците „Спорт и здраве“ от 15 март до 18 март 2012 г. в ски-писта „Мечи чал“ в Чепеларе.

Продължава „Успешно представяне в спортно събитие“

Успешно завършен проект

Договорът между EnergoService и NUKEM Technologies GmbH за метрологичното сертифициране на системата за мониторинг на въздушната дейност за аерозолни и газообразни емисии в околната среда (продукт на Thermo Fisher Scientific), инсталиран в склада за съхранение на изгорено гориво на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, приключи успешно.