Една година с Мирион Технолъджис в България

В последната една година, Екипът на ЕнергоСервиз  постигна  успешни резултати  във връзка с позициониране на продуктите  Мирион Технолъджис на Българския пазар.

Продължава „Една година с Мирион Технолъджис в България“

Преглед от ръководството по Система за социална отговорност SA 8000:2008

На 18.11.2013 г. в ЕнергоСервиз АД бе проведен преглед от ръководството на внедрената и сертифицирана Система за управление на социалната отговорност съгласно SA 8000:2008.

Продължава „Преглед от ръководството по Система за социална отговорност SA 8000:2008“

Верифициран проект

На 10.10.2013г. от Министерство на икономиката и енергетиката официално потвърдиха, че е приет финалният отчет по договор № 4МС-02-15 с „ЕнергоСервиз АД”  за „Въвеждане на стандартизирани системи за управление SA 8000:2008, ISO 14 001:2004, ISO/ IEC 27001:2006 и въвеждане на софтуерна ERP/CRM система за управление на бизнеса”.

Продължава „Верифициран проект“

Годишен семинар на Mirion Technologies – 2013

Експертите на „ЕнергоСервиз“ взеха участие в 23-то издание на Семинара на годишните потребители на Mirion Technologies. Събитието се проведе в Лодърдейл, Флорида, САЩ, 22-25 юли 2013 г. Продължава „Годишен семинар на Mirion Technologies – 2013“

Участие в процедура за договаряне

ЕнергоСервиз АД е поканен от АЕЦ „Козлодуй“ да участва в процедурата по договаряне за възлагане на обществена поръчка за: Доставка, адаптиране и монтаж на защитна система срещу атмосферни и превключватели за мултиточкови разходомери, модел МТ86.

ЕнергоСервиз – ексклузивен представител на Mirion Technologies

ЕнергоСервиз вече е ексклузивен представител за България на Mirion Technologies, известни като търговски марки RADOS, MGP Instruments, MGPiH & G.
Продължава „ЕнергоСервиз – ексклузивен представител на Mirion Technologies“

Подновен договор

„ЕнергоСервиз“ бе удостоен за третото последващо време за подпомагане на АЕЦ „Козлодуй“ в поддръжката на най-голямата система за И & С в света Ovation® и система за радиационен мониторинг (RMS). И двете системи са проектирани и инсталирани от Westinghouse Electric Company. „ЕнергоСервиз“ ще изпълни договорените дейности до 2015 г.