1. Предоставяне на общи данни и информация EnergoService полага всички усилия, за да гарантира, че информацията и данните, съдържащи се в него, са правилни. Въпреки това не можем да поемем отговорност или да гарантираме, че предоставената информация и данни са актуални, точни и пълни. Това важи и за всички други уебсайтове, посочени с помощта на хипервръзка. Освен това EnergoService не носи отговорност за съдържанието на такива уебсайтове, постигнато чрез такава връзка. EnergoService си запазва правото да променя или допълва предоставената информация или данни без предизвестие.
  2. Авторски права Съдържанието на уебсайта на EnergoService е защитено с авторски права. Копирането на информация или данни, особено използването на текстове, части от текстове или изображения, изисква предварителното съгласие на EnergoService. Ovation® е търговска марка на Emerson Process Management.
  3. Приложимо законодателство Цялата информация или данни, нейната употреба и влизането в уебсайта на EnergoService, както и всички действия, толеранси или недействия, свързани с уебсайта на EnergoService, са предмет изключително на българското законодателство. Мястото на компетентност е София.