repair

В ЕнергоСервиз работи екип от висококвалифицирани сервизни инженери и техници. Те извършват ремонт и поддръжка на съоръжения, инсталации и оборудване на Компютърна информационно–управляваща система “Ovation®” по Първи и Втори контур, Системата за радиационен мониторинг (СРМ), както и Системата за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим по първи контур (ВХР).

Екипът е разположен в гр. Козлодуй и това му позволява да осигурява дежурства 24/7.

ЕнергоСервиз поддържа набор от критични резервни части, които позволяват реакция до 2 часа.

Ремонтните дейности, които сервизните инженери извършват са:

  • Планиран ремонт;
  • Аварийни ремонтни дейности и техническо обслужване при заявка от клиента;
  • Текущи ремонти

Ovation®

“Ovation®” е компютърна информационно – управляваща система, основана на разпределена структура с компоненти стандартен вход/изход, контролер, мрежа и работни станции. Ovation® включва релационна система за управление на база данни и за системно съхранение на данни, както и мощни средства за потребителски интерфейс, които осигуряват напълно интегриран набор от най-нови софтуерни програми, използвани за създаване на стратегии за управление на Ovation®, графични изображения на процесите, записи на точки, генератори на отчети и конфигурации за цялата система.

Система за радиационен мониторинг (СРМ)

Системата за радиационен мониторинг (СРМ) е внедрена и монтирана в „АЕЦ Козлодуй“ от Уестингхауз, като част от програмата за модернизация на 5 и 6 енергоблок.

Системата е реализирана от:

  • Система за измерване на активността на изхвърлянията модул за нормален диапазон (по два резервирани за енергоблок и един за Спец-корпуса), също и от модул за широк/авариен диапазон (по един за всеки енергоблок). Системата измерва концентрацията на радиационния поток по време на нормални работни експлоатационни режими, по време на ремонт и по време на и след авария;
  • Система за измерване в хермозоната след авария (по една за всеки блок), която измерва следаварийните активни концентрации в херметичната зона;
  • Система с цифров широкообхватен монитор (по една за всеки блок), предназначена за откриване и измерване на следавариино гама лъчение в хермозоната;

Система за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим по първи контур (ВХР)

Внедрена и монтирана в „АЕЦ Козлодуй“ от Уестингхауз, като част от програмата за модернизация на 5 и 6 енергоблок.

Системата следи непрекъснато специфични химически параметри на три потока от проби:

  • Топлоносителят в реактора
  • Чистият топлоносител по първи контур (след филтриране)
  • Подпитката (допълването) на първи контур

По този начин персоналът на централата получава в реално време информация за водохимичния режим на топлоносителя и може много по-бързо да реагира и да приложи коригиращи мерки при необходимост.

Системата е базирана на модули и компоненти от фирмите Dionex, Honeywell, Hach (Orbisphere).

Наблюдаваните химически параметри са: киселинност на топлоносителя (pH), разтворен Водород и Кислород, катиони на Литий, Натрий, Калий и  Амоняк (Li+, Na+, K+, NH4 +), аниони на Хлор, Флуор и сулфати (Cl–, F–, SO4 –).