spare_parts

„ЕнергоСервиз“ АД е изключителен представител за доставка на резервни части и компоненти за ядрената индустрия на водещи фирми, като  APANTEC, Mirion Technologies & Canbera – в областта на Системи за радиационен  мониторинг  и Системи за дозиметричен и радиационен контрол, Hach – продукти за „АЕЦ Козлодуй“  и ДП „Радиоактивни отпадъци“.

Компанията доставя резервни части и оборудване за ядрената индустрия  и от други водещи фирми, като Westinghouse Electric Company, Dionex (TFS), Honeywell и т.н.

ЕнергоСервиз извършва също и::

  • Диагностика и ремонт на гаранционно и извън гаранционно оборудване;
  • Влагане на резервни части и консумативи при извършване на ремонтна дейност.

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ