• Управление на проекти
  • Проектиране и изграждане на нови системи
  • Техническо обслужване
  • Внос на резервни части
  • Електрически измервания
  • Инженерно осигуряване на системи за контрол и управление
  • Метрологично осигуряване