ЕнергоСервиз извършва инженерингови и сервизни услуги в областите ядрена автоматика, безопасност, радиационна защита, управление на проекти, поддръжка на системи за контрол и управление.
Компанията осъществява техническo обслужване и ремонт на компютърно-информационна управляваща система „OVATION®”, монтирана на пети и шести блок на АЕЦ “Козлодуй”, както и на Системите за радиационен контрол на вентилационните тръби на блоковете и Системата за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим по първи контур и на двата блока.