1. Сервизно обслужване на Система за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим по първи контур на пети и яести енергоблокове на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
  2. Техническо обслужване и ремонт на Компютърна информационно-управляваща система (КИУС) “Ovation” по първи и втори контур и Системи за радиационен мониторинг (СРМ), 5 и 6 ЕБ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
  3. Сервизно обслужване, поддържка и ремонт на оборудване и апаратура за радиационен и дозиметричен контрол