Включване на EnergoService в мисията OSART

От 26 ноември до 13 декември 2012 г. в АЕЦ „Козлодуй“ ще се проведе мисия OSART от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

ЕнергоСервиз е една от малкото компании, избрани да оказват подкрепа на АЕЦ „Козлодуй“ по време на мисията OSART 2012.