Дозиметър DMC 3000 – одобрен тип средство за измерване

Българският институт по метрология на Република България удължи до 2033 г. удостоверението за  одобрен тип средство за измерване на индивидуален дозиметър DMC 3000.

Дозиметърът е производство на Mirion Technologies. Измерващ широк спектър от рентгеново и гама-лъчение, DMC 3000 представя повече от 25 години опит в дозиметрията.

Mirion Technologies осигурява пълна гама от хардуерни и софтуерни продукти, насочени към радиационната защита на персонала, които да отговарят на настоящите предизвикателства в ядрената индустрия.

„ЕнергоСервиз“ АД е официален дистрибутор на Mirion Technologies от 2013 г. За 10 години са  доставени над 300 дозиметъра тип DMC 3000 и софтуер за тях в Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ и АЕЦ „Козлодуй“.