Продукцията на Mirion Technologies се е утвърдила като индустриален стандарт в бранша.

Основен сегмент в продуктовото портфолио представляват системите за радиационен мониторинг на околната среда, на помещения и на вентилационни системи за изхвърляния в атмосферата.  Предлагат се и системи и камери за видео наблюдение, работещи в екстремни, включително и радиоактивни среди.