ЕнергоСервиз е официален дистрибутор на Mirion Technologies от 2013 г. Вече 10 години, дружеството предлага на българския пазар оборудване за откриване, измерване и анализиране на радиационно излъчване и замърсяване. Предлагат се индивидуални и преносими уреди, като дозиметри и радиометри, така също и стационарни уреди и системи за откриване на радиоактивно замърсяване на човешкото тяло, на превозни средства и товарите им, на предмети, оборудване и инструменти.

Уредите и технологиите са високо оценени във връзка с тяхната надеждност, дългосрочно използване  и постигнатият баланс цена – качество. Използват се широко в АЕЦ, управление на  радиоактивни отпадъци, медицина, вътрешна сигурност и армия.